Ho Chi Minh City | Vietnam

Cong Tri Showroom

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hạng mục công trình:  Thiết kế và thi công nội thất,  cung cấp đồ nội thất lắp đặt