Saigon | Vietnam

2 Lam Sơn Bar

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Kiến trúc sư:  Super Potato

Hạng mục công trình:  Thi công nội thất, cung cấp đồ nội thất lắp đặt và đồ nội thất rời