Adruka

Nhà máy AdrukA sản xuất các sản phẩm đồ liền tường, tủ, đồ rời, bọc nệm cho thị trường Bhutan và các quốc gia lân cận.

Liên Hệ

 
Vui lòng liên hệ với AdrukA tại

ĐỊA CHỈ

AdrukA Factory Tshaphu Village, Mewang Gewog Thimphu, Bhutan
TRUY CẬP Adruka