4,December 2021

TUYÊN DƯƠNG CÁ NHÂN VÀ TẬP THỂ HOÀN THÀNH XUẤT SẮC CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID VÀ Ý TƯỞNG SÁNG TẠO TRONG VẬN HÀNH, SẢN XUẤT

Ngày 27/11 và 2/12 vừa qua đã diễn ra buổi lễ tuyên dương khen thưởng dành cho các Cá nhân và Tập thể đã có đóng góp và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong Công tác 3T và Phòng chống dịch tại khối nhà máy AA Tây Ninh và khối văn phòng Công ty. Bên cạnh đó, Công ty còn tuyên dương khen thưởng những Cá nhân và Tập thể đã đóng góp những sáng kiến mới trong các chương trình thảo luận “AA Sáng Tạo” nhằm xây dựng sự đổi mới trong công tác vận hành, sản xuất trong tương lai.

Chương trình đã tôn vinh, khen thưởng 17 Cá nhân có những sáng kiến sáng tạo và 20 Cá nhân, Tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian giãn cách. Chương trình thảo luận “AA Sáng tạo” được tổ chức 2 tuần một lần, đây là chuỗi hoạt động nhằm tạo sân chơi cho toàn thể Cán bộ Công nhân viên Công ty AA, để chia sẻ những ý tưởng , sáng kiến mới nhằm tạo nên sự đổi mới, tối ưu trong công tác vận hành, góp phần đem đến sự hiệu quả trong hoạt động công ty, và từ đó tối ưu chi phí, rút ngắn quy trình nhưng vẫn đảm bảo nâng cao chất lượng sản phẩm đầu ra. Chương trình cũng đã giúp thổi một làn gió mới và giúp tạo ra những sự chuyển đổi hiệu quả.

Các Bài Viết Liên Quan

Tin tức