7,July 2021

NHÀ MÁY AA CORPORATION CHÍNH THỨC NHẬN CHỨNG CHỈ BSCI

Ngày nay, các doanh nghiệp lớn nhỏ trên toàn thế giới càng ngày càng nâng cao tầm quan trọng của trách nhiệm xã hội và trách nhiệm môi trường. Business Social Compliance Initiative (BSCI) là bộ tiêu chuẩn đánh giá tuân thủ trách nhiệm xã hội trong kinh doanh ra đời năm 2003 từ đề xuất của Hiệp hội Ngoại Thương (FTA). Bộ tiêu chuẩn này được thiết lập với mục tiêu cải thiện điều kiện làm việc trong chuỗi cung ứng toàn cầu, bảo vệ quyền lợi người lao động với những yêu cầu về thù lao công bằng, không phân biệt đối xử, không có lao động trẻ em, an toàn sức khoẻ nghề nghiệp và hành vi kinh doanh có đạo đức. Những doanh nghiệp được chứng nhận BSCI có cam kết xây dựng một môi trường làm việc tốt hơn, có cơ hội kinh doanh ở những thị trường lớn hơn, giảm thiểu rủi ro và đặc biệt là nâng cao giá trị của doanh nghiệp, một trong những yếu tố quan trọng để mở rộng thị trường quốc tế với những khách hàng cao cấp. Sau gần 3 tháng cùng với sự cố gắng hết sức của các Anh chị tại nhà máy, nhà máy AA Corporation đã hoàn thành tất cả các yêu cầu của tiêu chuẩn đánh giá khắt khe này. Trên tinh thần này, AA Corporation sẽ nỗ lực hơn nữa để đạt kết quả cao hơn trong lần đánh giá năm 2022.