1,March 2011

CÔNG TY AA LĨNH HỘI BUỔI TỌA ĐÀM CHỦ ĐỀ CÔNG TRÌNH XANH

Hội đồng công trình xanh (VGBC) là tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ Quốc tế, được thành lập nhằm giúp các cơ quan nghiên cứu, cơ quan nhà nước và doanh nghiệp tiến tới một môi trường xây dựng bền vững và thích ứng tốt. Hội đồng đã được Bộ xây dựng Việt Nam công nhận vào tháng 3 năm 2009. Sau khi chính thức trở thành hội viên của VGBC vào ngày 27 tháng 12 năm 2010, Công ty AA đã phối hợp với VGBC tổ chức một buổi tọa đàm với chủ đề: “Thế nào là một công trình xanh và cách ứng dụng khái niệm này phù hợp với khí hậu, văn hóa và tầm phát triển của ngành xây dựng Việt Nam”. Ông Yannick Millet, Giám đốc điều hành VGBC đã có một buổi trò chuyện thú vị với toàn bộ cấp quản lý và nhân sự chủ chốt của Công ty AA về đề tài mới mẻ và quan trọng về việc bảo vệ môi trường, tận dụng nguồn năng lượng tự nhiên trong quá trình xây dựng nhằm tiết kiệm chi phí vận hành, đem lại sự phát triển bền vững lâu dài của ngành xây dựng Việt Nam nói chung và Công ty AA nói riêng.

Các Bài Viết Liên Quan

Tin tức