18,April 2008

CÔNG TY AA VINH DỰ ĐOẠT GIẢI THƯỞNG “THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM 2007”

Vào ngày 29 thang 3 năm 2008, Công ty Cổ Phần Xây dựng Kiến trúc AA đã vinh dự được nhận giải thưởng Thương hiệu mạnh Việt Nam 2007 do Thời báo Kinh tế Việt Nam trao giải.

Các Bài Viết Liên Quan

Tin tức